EPHEMERAL FIXED

 

 

 

15-17.03. 2012 Łódź, PolskaSztuka efemeryczna ma już swoją ugruntowaną pozycję w historii sztuki, jednak nie jest jeszcze dobrze przebadana i opisana w Europie Środkowej. Ephemeral fixed. Ephemeral art - history documented to projekt dotyczący wszystkich rodzajów praktyk artystycznych w krajach Wyszehradu, po których zostaje jedynie dokumentacja sztuki efemerycznej.

W projekcie biorą udział artyści i teoretycy różnych pokoleń. Projekt realizowany jest poprzez pokazy dokumentacji galerii prowadzonych przez artystów, pokazy performance, sympozjum, dyskusje oraz publikację.

 visegrad large

Zaproszeni artyści:

Jiri Suruvka, Francisek Kowolowski, Jana Zimčíková (CZ)
József R. Juhász, Daniel Dida, Linda van Dalen (SK)
Bálint Szombathy, Imre Dénes, Peter Vályi (HU)
Józef Robakowski, Adam Klimczak, Anka Leśniak (PL)


Zaproszeni krytycy:

Tomáš Pospiszyl (CZ), Jozef Cseres (SK), Katalin Balázs (HU), Łukasz Guzek (PL)

 

Spotkanie w ramach projektu będzie miało miejsce w Łodzi, jako zapowiedź czwartej edycji Festiwalu Sztuka i Dokumentacja. Pokazy performance odbędą się w Galerii Wschodniej istniejącej od 20 lat, jako alternatywne miejsce dla sztuki w Łodzi.

 

więcej informacji na stronie: www.ephemeralfixed.eu

 

Projekt finansowany jest z Funduszu Wyszehradzkiego

www.visegradfund.org