Apel dla artystów

 

 

Jeszcze tylko przez kilka dni (do 17.10.2012) można przesyłać swoje zgłoszenia do projektu Curators' Network, który daje polskim artystom szansę na zaistnienie na arenie międzynarodowej.

 

CN nabór

 

Wydarzenie organizowane przez Fundację Sztuk Wizualnych, będzie miało finał w dniach 3–8.12.2012, w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, które jest partnerem wydarzenia. Jury konkursu w składzie: Maria Anna Potocka (dyrektorka Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK), Jarosław Suchan (dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi) oraz Łukasz Gorczyca (współtwórca Galerii Raster) spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze dwudziestu artystów, którzy wezmą udział w spotkaniu z międzynarodowym gronem kuratorów i przedstawicieli kultury. Podczas przeglądu portfolio artyści będą mieli szansę nawiązać dłuższą współpracę z reprezentantami takich instytucji kultury jak Hablar en Arte (Hiszpania), Studio of Young Artists Association (Węgry), Muzeum Narodowego Brukenthal (Rumunia) oraz Kunsthalle Exnergasse (Austria), jak również z polskimi specjalistami w dziedzinie sztuki.

 

Konkurs jest otwarty dla artystów polskich oraz tych artystów zagranicznych, dla których Polska jest podstawowym miejscem pobytu. Poszukiwani są artyści o nieugruntowanej pozycji międzynarodowej, gdyż jednym z podstawowych celów konkursu jest promocja i publikacja prac artystów nieznanych w szerszym kontekście europejskim.

 

Każdy artysta, lub grupa artystyczna, zobowiązany jest przedłożyć dossier projektu artystycznego, który dopiero ma powstać lub powstał niedawno, ale nie jest znany na forum europejskim (nie był wystawiany ani publikowany). Na konkurs można zgłosić prace na dowolny temat, tworzone przy wykorzystaniu dowolnego medium i w dowolnej formie (grafika, rzeźba, fotografia, instalacja, sztuka wideo, sztuka dźwiękowa, performance itd.).

 

Artyści mogą zgłaszać projekty indywidualnie lub zbiorowo.

 

Ze wszystkich zgłoszonych projektów zostanie wybranych dwadzieścia.

 

Nie ma ograniczenia wiekowego.

 

Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Każdy artysta zakwalifikowany do projektu Curators' Network będzie miał dostęp do internetowej bazy projektu, gdzie może umieścić i aktualizować swój profil. Baza będzie dostępna także po zakończeniu spotkania i umożliwi długofalową promocję artystów. Sylwetki twórców zostaną także przedstawione w dwujęzycznej publikacji, wydanej specjalnie na spotkanie w Krakowie. Wybrani artyści wezmą również udział w wystawie, która planowana jest na zakończenie cyklu spotkań w Hiszpanii w czerwcu 2013 r.

 

Szczegółowy regulamin:

http://www.curators-network.eu/krakow/gathering_terms

 

Formularz zgłoszeniowy: http://www.curators-network.eu/krakow/gathering_subscription

 

 

Fundacja Sztuk Wizualnych: www.sztukawizualna.org