Zgina się, ale nie łamie

Dąb o podwójnym pniu zgina się, ale nie łamie

 

Kompleksowy międzynarodowy konkurs historyczny

 

W 2012 roku organizatorzy węgierscy, Gábor Ősz oraz Beáta Mondovics, ze wsparciem Węgierskiego Instytutu Kultury ponownie ogłaszają kompleksowy konkurs historyczny pod tytułem

 

„Dąb o podwójnym pniu ugina się, ale nie łamie",

 

obejmujący erę neoabsolutyzmu (1849-1867).

 

Konkurs kierujemy przede wszystkim do uczniów szkół średnich (gimnazjum, szkoły średnie zawodowe, szkoły zawodowe, licea),  ale z radością przyjmiemy zgłoszenia zainteresowanych, operatywnych uczniów szkół podstawowych. Podobnie jak w poprzednich latach konkurs jest drużynowy (4 osoby), jedna szkoła może wytypować kilka drużyn. Pierwsze trzy etapy odbywają się drogą korespondencyjną, drużyny otrzymują trzy razy po 33 pytań, na które należy znaleźć odpowiedź. Po otrzymaniu odpowiedzi z pierwszego etapu, wysyłamy następne.

 

Do finału zaprosimy 12 szkół węgierskich, 3 zagraniczne, po jednej z każdego regionu, o udziale polskich drużyn poinformujemy osobno. Po otrzymaniu zgłoszeń prześlemy pytania z pierwszego etapu wraz z proponowaną literaturą.

 

Zainteresowanych szkół z Polski prosimy o zwracanie się do nas e-mailem.